English

Konferencijos ir publikacijos

               KONFERENCIJOS

 2005-06-10 Perskaitytas pranešimas Klaipėdos Universiteto parengtoje konferencijoje ‘KALBOS VIENETŲ SEMANTIKA IR STRUKTŪRA’ tema ‘LEKSINIAI VIENETAI IR JŲ PARADIGMATINIAI SANTYKIAI. SEMANTINĖ IR PARADIGMATINĖ LEKSEMOS ‘GIMIMAS’ ANALIZĖ’

                2008-06-05/07 Perskaitytas pranešimas Mykolo Romerio Universiteto parengtoje tarptautinėje konferencijoje  Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis/ New language teaching; new langauge learning‘ tema ‚BESIKEIČIANTIS MOKYTOJO VAIDMUO KALBŲ KLASĖJE‘. Vilnius, 2008

                    PUBLIKACIJOS

·         2006 straipsnio ‘LEKSINIAI VIENETAI IR JŲ PARADIGMATINIAI SANTYKIAI. SEMANTINĖ IR PARADIGMATINĖ LEKSEMOS ‘GIMIMAS’ ANALIZĖ’ bendraautorė //Mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal konferencijos pranešimus. Klaipėda, 2006. ISBN 9789955181712

·         2008 m. straipsnio ‚BESIKEIČIANTIS MOKYTOJO VAIDMUO KALBŲ KLASĖJE‘ bendraautorė //Mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal konferencijos pranešimus. Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis. Vilnius, 2008. ISBN9789955914006